.: Tvoje brána k sérii DOOM :.

[DOOM] VEGA

VEGA Provoz Argentového komplexu vyžaduje mnoho energie. Není to ovšem energie pouze mechanická a elektrická, ale také výpočetní výkon. S tolika vzájemně závislými systémy napojené na jediný zdroj energie UAC rozhodlo, že je třeba vytvořit centrální počítač, který bude řídit tok nejen Argentové energie, ale také každodenní provoz komplexu s více než 60 000 zaměstnanci. Tento mega počítač, mozek, dítě samotného Samuela Haydena, překračuje výpočetní schopnosti veškerých systémů, které kdy byly vynalezeny před ním, a co je důležitější, je uznán jako první skutečně autonomní umělou inteligencí. Pojmenovali ji VEGA.

VEGA je zkratka, ikdyž přesný význam nebyl nikdy Samuelem či UAC odhalen. Jakmile byl systém uznán jako opravdová umělá inteligence, bylo rozhodnuto že bude muset dostat osobnost, aby byla interakce s ním jednodušší a příjemnější. Byla mu přidělena osobnost muže v produktivním věku 50 let včetně autentického uklidňujícího hlasu. S žáky počítačové vědy byla provedena studie za zjištěním, zda VEGA projde Turingovým testem. Studenti měli přes SAT-Link počítači VEGA a profesoru matematiky na MIT pokládat řadu otázek, aby zjistili, který z nich byl počítač. 92% studentů si myslelo, že oba byli lidé. Pouze 8% studentů zjistilo, že VEGA byl počítač.

VEGA je poháněn směsí nerafinované Argentové plazmy (odebráno přímo z Argentového úlomku) a technologií UAC. Ačkoliv podrobnosti týkající se vývoje VEGY jsou přísně střeženým tajemstvím, říká se, že jeho jádro je poháněno kusem tajemné technologie.

Jádro VEGY

Jádro umělé inteligence VEGA


Chování a výpočetní výkon VEGY je nevídaný v teorii UI, a systém je do jisté míry "samouk". Když byl software VEGY nahrán do jádra, začal VEGA shromažďovat data ze všech subsystémů UAC zcela bez dohledu, a účinně převzal kontrolu nad provozem celého Marsovského komplexu. VEGA rovněž navrhl účinnější metodu pro zpracování stříbra a plazmy do Argentové energie. Taktéž provedl lepší analýzu, a navrhl nové Argentové kompresní schéma, umožňující rozvoj Argentové mezipaměti, později Argentového akumulátoru.

Ve hře
VEGA pomáhá Doom Mariňákovi tím, že mu poskytuje cenné informace o cílech a také umožňuje Mariňákovi upgradovat svůj oblek.

Spoiler
Když už se blíží konec, VEGA dává mariňákovi jediný způsob, jak otevřít poslední portál do Pekla tak, že se obětuje, a tím vytvoří vlnu Argentové energie potřebné k vytvoření pekelného portálu. Po návratu z říše Titánů nasměrovává VEGA Mariňáka ke zničení masivního zařízení, které tvoří centrum zpracování umělé inteligence. Po vypnutí serverů VEGY Mariňák pokračuje zničením chladícího zařízení, které ji chrání před přehřátím, a následně vyvoláním detonace jádra. Na poslední chvíli Mariňák vytvoří záložní kopii VEGY na datačip.

Zajímavosti:
  • Jádro VEGY je velmi podobné "Mother Brain" ze hry Metroids.
Mother Brain
  • Systém VEGY je natolik složitý, že byl vytvořen nový studijní obor s názvem Vegafyzika.
  • Energie potřebná pro provoz VEGY může vytvořit teplotu přesahující povrch Slunce.
  • Hlas počítači propůjčil dabér Kevin Schon. (Lion King (Timon), 101 Damlatians (Pongo), a další...)


Zpět na postavy

© 2008 - 2016 || Design: Afterlife || Kód: 666pounder || Kontakt: admin@ua-corp.net