.: Tvoje brána k sérii DOOM :.

[DOOM 3] Úrovně

Mars City 1

Mars City je branou k celé základně Union Aerospace na Marsu. Veškerý přijíždějící personál zde projde instruktáží ještě před samotným přesunem na určený post. V Mars City se nachází řídící místnost primárních operací Námořní pěchoty a hlavní administrativní kanceláře.

Podzemí Mars City

Podzemí Mars City

Podzemní úroveň Mars City je první víceúčelovou stavbou vybudovanou na Marsu. Nacházejí se v ní sklady, systémy pro úpravu životního prostředí, místní produkce energie, komunikační paprsky a základní výzkumné prostředky. Tento stárnoucí komplex je životně důležitý pro funkčnost celého Mars City.

Mars City 2

Mars City

Mars City je branou k celé základně Union Aerospace na Marsu. Veškerý přijíždějící personál zde projde instruktáží ještě před samotným přesunem na určený post. V Mars City se nachází řídící místnost primárních operací Námořní pěchoty a hlavní administrativní kanceláře.

Administrativa

Administrativa

Administrativní komplex je základnou Společnosti na Marsu. Vedení Union Aerospace, nacházející se v kancelářích horní úrovni, zodpovídá za veškeré místní a meziplanetární administrativní úkoly. V komplexu se také nacházejí datové archivy a přístupová stanice celosvětové sítě.

Laboratoře Alfa - sektor 1

Lab. Alfa-sec.1

V laboratořích Alfa, sektor 1, se nachází Elementální fázový dekonstruktor a hydroconové systémy - nová revoluční technologie, která přetváří surové materiály dostupné na Marsu ve využitelné zdroje. Primátní EPD reaktor zásobuje hydroconový zpracovací systém pro přepravu do Sektoru 2 k MFS kultivaci a skladování.

Laboratoře Alfa - sektor 2

Lab.Alfa-sec.2

Laboratoře Alfa, sektor 2, zpracovává a uskladňuje vodíkové palivo v primárním systému komplexu, molekulárním kompaktoru pro uskladnění paliva (MFS), V podzemní sekci se nachází systém řízení chladící kapaliny, která je zapotřebí pro řádné zpracování vodíkového paliva.

Laboratoře Alfa - sektor 3

Lab.Alfa-sec.3

Laboratoře Alfa, sektor 3, obsahuje sekundární systém řízení chladící kapaliny pro molekulární kompaktor. Je zde také zpracováván odpadní materiál ze systému, který je dále odesílán do recyklačního závodu pro zpracování a odstranění.

Laboratoře Alfa - sektor 4

Lab.Alfa-sec.4

Laboratoře Alfa, sektor 4, kompletuje a připravuje dodávky zpracovaného vodíkového paliva pro rozvoz lidí do základen UAC a subvesmírných plošin. Systém je plně automatizován a vzhledem k nebezpečí vyplývajícímu z pohybu strojních zažízení je vstup do těchto částí jen pro povolané.

Komplex Enpro

Komplex Enpro

Továrna Enpro zajišťuje primární dodávku energie pro komunikační věž a představuje též záložní zdroj pro celý komplex UAC na Marsu. Jako vedlejší produkt CRC výroby energie jsou zde též vyráběny plazmové kanistry.

Komunikační přenos

Komunikační přenos

Přepravna spojuje Enpro s komunik. zařízením a slouží jako víceúčelové zařízení k distribuci energie, opravu zařízení a přepravu zásilek do jiných sektorů základny. zhledem k frekvenci rozbíjení tlakových ventilů jsou v sektoru skladováy také nádrže s kyslíkem.

Komunikace

Komunikace

Komunikační věž je hlavním kanálem pro mimoplanetární komunikaci. Vysílací satelity jsou zaměřeny tak, aby bylo možné navázat přímé spojení s UAC na Zemi, komunikace s objekty ve vesmíru probíhá přes translační stanici na Phobosu.

Visutá jednokolejka

Visutá jednokolejka

Visutá jednokolejka se klene nad primární recyklační stanicí, klíčovým prvkem v oblasti zpracování odpadu v použitelné zdroje.

Recyklace - sektor 2

Recyklace - sektor 2

Recyklační továrna hraje klíčovou roli pro přežití na Marsu. Zpracovává odpadní látky na využitelné zdroje. Sektor 2 především pročišťuje a recykluje chemický a biologický odpad.

Jednokolejka

Jednokolejka

Jednokolejka slouží k dopravě mezi spodními úrovněmi sektorů komplexu UAC a hlavním přístupem do výzkumných zařízení. Připravte své identifikační karty a bezpečnostní oprávnění k prohlídce.

Laboratoře Delta - sektor 1

Lab.Delta-sec1

Komplex Delta je nejvyspělejší výzkumnou stanicí na Marsu. V sektoru 1 se nachází energetický systém, centrum distribuce energetického jádra a administrativní centrum zajišťující chod celého komplexu Delta.

Laboratoře Delta - sektor 2 Jih

Lab.Delta-sec2

Výzkumný komplex laboratoří Delta - sektor 2 Jih obsahuje divizi Přesuhu hmoty, který se zaměřuje na pokusy na lidech a další biologické výzkumy. V horní výzkumné hale se nachází prototyp přepravní platformy. Teleportovací vzdálenost je omezená, účelem je pouze zjistit biologické dopady přesunu hmoty.

Laboratoře Delta - sektor 2 Sever

Lab.Delta-sec.2B

Výzkumný komplex laboratoří Delta - sektor 2 Sever obsahuje divizi Biolgického výzkumu ,která se zaměřuje na zkoumání různých exemplářů, jež prošly testováním přesunu hmoty. Všechny vzorky zde jsou katalogizovány a uskladněny.

Laboratoře Delta - sektor 3

Lab.Delta-sec.3

Laboratoře Delta - sektor 3 obsahuje druhou generaci přenosových plošin, schopných teleportace na malou přijímací plošinu. Testovací komory musí být před experimenty zarezervovány. Veškerý přístup je možný jen pod písným dohledem.

Laboratoře Delta - sektor 4

Lab.Delta-sec4

Laboratoře Delta - Sektor 4 obsahuje přesunový portál třetí generace. Veškerý výzkum ohledně cílové oblasti teleportu je přísně tajný. Do centrální řídící místnosti a aktivační síti primární testovací komory má přístup jen nejvyšší řídící personál.

Peklo

Peklo

Cílová oblast přesunového portálu třetí generace ,doktor Betruger sem "ukryl" Kostku Duší a vy ji musíte najít.

Komplex Delta

Komplex Delta

Komplex Delta je nejvyspělejší výzkumnou stanicí na Marsu. Komplex je rozdělen do tří hlavních sektorů, z nichž každý slouží specifickému účelu, a jedné menší části, v níž se nachází hlavní testovací portál. Přístup je možný pouze po jednokolejce nebo skrz CPU komplex.

Centrální zpracování

Centrální zpracování

PRACOVNÍ DISTRIBUČNÍ CENTRUM||V budově Centrálního zpracování dat z experimentů, archivaci dat a správu CPU výkonu pro bezpečnostní i každodenní operace celé základny na Marsu.

Centrální zpracování

Jednokolejka

PRIMÁRNÍ SERVEROVÁ BANKA||V budově Centrálního zpracování dat z experimentů, archivaci dat a správu CPU výkonu pro bezpečnostní i každodenní operace celé základny na Marsu.

Stanoviště 3

Stanoviště 3

Stanoviště 3 je podzemní přístupový bod do původní podzemní marsovské základny. V této části probíhá výzkum a analýza objektů z nižších úrovní.

Jeskyně - Oblast 1

Jeskyně 1

Jeskyně, oblast 1, je původní základnou na Marsu. Ačkoliv byl věškerý výzkum přesunut do novějších komplexů, slouží tato stárnoucí základna stále jako hlavní transportní bod pro materiál převážený mezi Oblastí 2 a Stanovištěm 3.

Jeskyně - Oblast 2

Jeskyně 2

Jeskyně, Oblast 2, je hlavním místem archeologických vykopávek. Všechny předměty jsou zpracovány a odeslány na Stanoviště 3, kde dojde k jejich ohodnocení a analýze.

Primární vykopávky

Vykopávky

V promárním stanovišti vykopávek se nachází starobylá pohřební komora. Objev této komory odkryl kamenné destičky ,krychli dučí a mnohé další cenné artefakty.

Přidal: OG Loc || Dne 23.09.2008 || Zdroj Vlastní
© 2008 - 2016 || Design: Afterlife || Kód: 666pounder || Kontakt: admin@ua-corp.net